Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Om bloggen

Syftet med bloggen är att ge medlemmarna och andra intressenter möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen. Alla medlemmar skall också kunna göra inlägg, ställa frågor och komma med synpunkter på föreningens arbete.

Nya medlemmar

MedlemmarPosted by Kjell Svensson Sun, September 06, 2015 14:19:59
Anna-Greta och Bertil Nyman har sålt sin fastighet, Västra Bråten 4:3, till Elin Lundberg och Robin Åkerlund. Vi hälsar de båda nya medlemmarna välkomna i föreningen och tackar de gamla ägarna för den tid de varit medlemmar hos oss.

  • Comments(0)//fiber.aplung.se/#post72

Betalande medlemmar

MedlemmarPosted by Kjell Svensson Sun, January 13, 2013 18:19:45

God fortsättning på det nya fiberåret!

Under 2012 bildade vi vår förening och bjöd in 43 fastboende, 22 fritidsboende och en verkstad som medlemmar. Av dessa har 34 sagt ja och betalat in medlemsavgiften. Ytterligare 6 har sagt ja till medlemskap men medlemsavgiften är ännu inte betald. Antingen har de ändrat sig eller så har de inte hunnit betala ännu.

Enligt avtalet med Sunne Kommun skall minst 50% av de bebyggda fastigheterna i området ansluta sig för att avtalet skall gälla. Om alla som betalat medlemsavgift också ansluter sig, så gäller således avtalet med Sunne Kommun - med alla de förpliktelser och förmåner som det innebär. Det ser således positivt ut i nuläget.

  • Comments(0)//fiber.aplung.se/#post15

Egna inlägg

MedlemmarPosted by Kjell Svensson Mon, October 08, 2012 12:45:50
Nu har alla som uppgivit en egen email-adress fått behörighet att bl.a. göra egna inlägg på den här bloggen. Alla har uppmanats att ändra sitt lösenord för att upprätthålla stor säkerhet.

  • Comments(1)//fiber.aplung.se/#post7

Banklån till fiber

MedlemmarPosted by Kjell Svensson Tue, September 11, 2012 19:16:27

Fryksdalens Sparbank erbjuder lån till de som vill koppla upp sig till fibernätet.

  • Comments(0)//fiber.aplung.se/#post2