Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Årsmöte 2017Möten

Posted by Kjell Svensson Fri, September 01, 2017 19:06:44

Bifogar protokoll från årsmötet. Verksamhetsberättelsen för 2016 finns nedan tillsammans med Kallelsen.
Telia o Sunne i samarbeteInformation

Posted by Kjell Svensson Thu, June 29, 2017 15:00:24

Viktig information från Telia och Sunne Kommun.

StyrelsemöteMöten

Posted by Kjell Svensson Mon, June 26, 2017 22:46:32

Bifogar protokoll från årets första styrelsemöte.ÅrsmöteMöten

Posted by Kjell Svensson Mon, June 26, 2017 13:37:04

Påminner om vårt årsmöte i morgon. Se kallelse nedan och bifogade fil med agenda mm.
Välkomna!
Styrelsen

KallelseMöten

Posted by Kjell Svensson Wed, May 31, 2017 20:38:57

Tisdagen den 27 juni kl. 19:00 har vi Föreningsstämma i Jaktstugan (Rena).
Lägg gärna in mötet i din agenda redan nu, så att det inte blir bortglömt.
Mötet kommer också att annonseras ut i Sunnenytt inom kort.
Välkommen!

LedningsrättMöten

Posted by Kjell Svensson Tue, December 13, 2016 19:20:16

Här kommer protokollet från den Extra Föreningsstämman. Styrelsens förslag om Ledningsrätt antogs, så nu kommer vi inom kort att lämna in en ansökan till Lantmäteriet.
Extra FöreningsstämmaMöten

Posted by Kjell Svensson Thu, November 24, 2016 16:46:27

Styrelsen föreslår att föreningen skall upphandla "Ledningsrätt" av Lantmäteriet, se bifogade information. Vi har redan anmält intresse av detta, men frågan måste beslutas på en föreningsstämma. Eftersom vi av tidsskäl/kostnadsskäl inte kan avvakta till nästa årsmöte, så kallar vi till en "extra föreningsstämma", se bifogade kallelse.


StyrelsemöteMöten

Posted by Kjell Svensson Thu, November 24, 2016 16:10:48

Här kommer protokollet från vårt senaste styrelsemöte.