Södra Aplungens Fiber Ek. för.

StyrelsemöteMöten

Posted by Kjell Svensson Thu, December 06, 2018 11:40:45

Bifogar protokoll från senaste styrelsemötet.


Årsmöte 2018Möten

Posted by Kjell Svensson Wed, June 13, 2018 14:14:45

Bifogar protokoll från årsmötet. Verksamhetsberättelsen för 2017 finns nedan tillsammans med Kallelsen.ÅrsmöteMöten

Posted by Kjell Svensson Mon, May 28, 2018 13:01:08

Se kallelse nedan.
Bifogar agenda och verksamhetsberättelse som ni kan ta del av inför årsmötet.
Välkomna
Styrelsen

PersonuppgifterInformation

Posted by Kjell Svensson Thu, May 24, 2018 10:57:36

EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018. Den syftar till att stärka säkerheten och skyddet för personuppgifter inom EU och ersätter det tidigare europeiska dataskyddsdirektivet och den svenska personuppgiftslagen (PuL). Mycket är sig likt men kraven på hur vi skall behandla dina personuppgifter skärps.

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss. De personuppgifter vi har om dig finns i vårt medlemsregister. Vi måste ha informationen för att administrera föreningen och sköta vår fakturering, vår information, våra kallelser till möten, mm. Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part.

I medlemsregistret finns uppgifter om fastighetsbeteckning, ägarnas namn och adress samt email-adresser. Vill du veta vilka uppgifter vi har om just dig, så kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Styrelsen

KallelseMöten

Posted by Kjell Svensson Wed, May 09, 2018 19:09:20

Onsdagen den 30 maj kl. 19:00 har vi Föreningsstämma i Jaktstugan (Rena).
Lägg gärna in mötet i din agenda redan nu, så att det inte blir bortglömt.
Mötet kommer också att annonseras ut i Sunnenytt. Agenda och Verksamhetsberättelse kommer senare.
Välkommen!StyrelsemöteMöten

Posted by Kjell Svensson Wed, May 09, 2018 18:57:41

Bifogar protokoll från årets första styrelsemöte.ÅrsmöteMöten

Posted by Kjell Svensson Sun, April 22, 2018 10:04:49

Styrelsen har beslutat att hålla årsmötet den 30 maj kl. 19:00 i jaktstugan (Rena). Boka in mötet i din kalender redan nu, så att du inte missar det. Kallelse kommer att skickas ut senare. Välkomna!

LedningsrättInformation

Posted by Kjell Svensson Sun, October 29, 2017 21:28:32

De flesta av er har sannolikt fått en "Kallelse" till möte från Lantmäteriet. Åtminstone har jag fått det. Det är Sunne Kommun som ansökt om "Ledningsrätt". Men vi i vår fiberförening söker samtidigt och tillsammans med Sunne Kommun "Ledningsrätt" för att minska kostnaderna för både oss och kommunen. Någon/några från styrelsen i vår förening kommer att delta i mötet och vidareförmedla information därifrån. Men ni är som kallade skall självklart känna er välkomna att delta t i mötet.