Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Om bloggen

Syftet med bloggen är att ge medlemmarna och andra intressenter möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen. Alla medlemmar skall också kunna göra inlägg, ställa frågor och komma med synpunkter på föreningens arbete.

Tillbakablick

InformationPosted by Kjell Svensson Tue, September 04, 2012 16:23:18

Den 22 mars 2012 hade vi ett informationsmöte i Hembygdsgården där alla fastighetsägarna i byarna Aplung, Aplungstorp, Lofalla och Bråten var inbjudna. Mötet hade arrangerats av initiativtagarna till bildandet av en "fiberförening"; Yngve Forsberg, Daniel Folkesson, Jennie Nilsson och Marcus Bergsjö. Datachef Erik Larsson och Landsbygdsutvecklare Kristina Lundberg deltog på mötet som representanter för Sunne Kommun.

Förutom teknisk information och information om bredbandsutvecklingen på landsbygden, fick vi ett första utkast till stadgar till en ekonomisk förening och en preliminär kostnadskalkyl. En blankett för intresseanmälan delades också ut på mötet. Informationsmaterial och intresseanmälan delades också ut i alla brevlådor i bygden.

Intresset visade sig vara stort, så i början av juni hölls flera möten av arbetsgruppen. Arbetet mynnade ut i ett inbjudan till en stämma för bildande av Södra Aplungens Fiber Ek. för.. Mötet hölls i Hembygdsgården den 27 juni och det enhälliga beslutet var att gå vidare och bilda föreningen.

Från den 9 augusti 2012 är Södra Aplungens Ek. för. en självständig juridisk person.

Därefter har styrelsen haft ett konstituerande möte och ett första styrelsemöte. Just nu fokuserar vi på att så snart som möjligt skicka in en bidragsansökan till Länstyrelsen. Det maximala bidraget är 50% av kostnaderna, men det kan bli mycket lägre.

  • Comments(0)//fiber.aplung.se/#post0