Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Om bloggen

Syftet med bloggen är att ge medlemmarna och andra intressenter möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen. Alla medlemmar skall också kunna göra inlägg, ställa frågor och komma med synpunkter på föreningens arbete.

Betalande medlemmar

MedlemmarPosted by Kjell Svensson Sun, January 13, 2013 18:19:45

God fortsättning på det nya fiberåret!

Under 2012 bildade vi vår förening och bjöd in 43 fastboende, 22 fritidsboende och en verkstad som medlemmar. Av dessa har 34 sagt ja och betalat in medlemsavgiften. Ytterligare 6 har sagt ja till medlemskap men medlemsavgiften är ännu inte betald. Antingen har de ändrat sig eller så har de inte hunnit betala ännu.

Enligt avtalet med Sunne Kommun skall minst 50% av de bebyggda fastigheterna i området ansluta sig för att avtalet skall gälla. Om alla som betalat medlemsavgift också ansluter sig, så gäller således avtalet med Sunne Kommun - med alla de förpliktelser och förmåner som det innebär. Det ser således positivt ut i nuläget.

  • Comments(0)//fiber.aplung.se/#post15