Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Om bloggen

Syftet med bloggen är att ge medlemmarna och andra intressenter möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen. Alla medlemmar skall också kunna göra inlägg, ställa frågor och komma med synpunkter på föreningens arbete.

Bidragsansökan

EkonomiPosted by Kjell Svensson Tue, February 24, 2015 18:19:00
Sedan slutbesiktningen av anläggningsprojektet i slutet av förra året, har det inte funnits mycket att rapportera om. Allt verkar ha flutit på bra utan några störningar eller fel på vår kanalisation och fibern i den. Och det är bra! Det är ju så det skall vara. (Vissa operatörer har dock haft problem, som t ex Telia enligt nedan.)

Föreningens styrelse har dock inte varit helt sysslolös under tiden. Bland annat har vi försett Länsstyrelsen, som handlägger bidragsfrågan, med ett stort antal dokument. Och i dag kom de på besök för en slutlig kontroll. Två personer granskade fakturor, mm och inhämtade kompletterande uppgifter inför beslutet om bidrag. Allt föll ut till belåtenhet och de sa att vi kan förvänta oss ett positivt beslut i mars.  • Comments(0)//fiber.aplung.se/#post63