Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Om bloggen

Syftet med bloggen är att ge medlemmarna och andra intressenter möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen. Alla medlemmar skall också kunna göra inlägg, ställa frågor och komma med synpunkter på föreningens arbete.

Insatsen

EkonomiPosted by Kjell Svensson Thu, June 04, 2015 19:38:21
På årsmötet i går beslutade vi bland annat om en ändring i stadgarna. Insatsen enligt § 6 i stadgarna fastställdes till 12000 kr för alla anslutningar/hushåll/företag. Beslutet innebär att föreningen betalar tillbaka 3000 kr till alla som har anslutit sig. Vi bestämde också att årets medlemsavgift på 200 kr skulle dras av vid återbetalningen. Vi kommer således att betala tillbaka 2800 kr (3000-200) per anslutning.

För att återbetalning skall kunna göras, måste alla medlemmar lämna ett giltigt bankkontonummer eller plusgirokonto till vår kassör Anita Andersson Bergqvist (fryksdalsekonomen@blixtmail.se). Bankkontonumret måste vara komplett, dvs innehålla även det så kallade clearingnumret.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.