Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Om bloggen

Syftet med bloggen är att ge medlemmarna och andra intressenter möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen. Alla medlemmar skall också kunna göra inlägg, ställa frågor och komma med synpunkter på föreningens arbete.

Medlemsavgift

EkonomiPosted by Kjell Svensson Wed, October 24, 2012 11:03:49

I vårt senaste utskick i brevlådorna (september) skrev vi följande:

"De som äger fastighet eller är fast bosatta (utan att äga fastighet) inom föreningens ansvarsområde, kan bli medlemmar i föreningen. Om en fastighet har flera ägare, räcker det med att en av ägarna är medlem. Den som vill vara medlem skall betala en årlig medlemsavgift på 200 kr. Vill du bli medlem, sätt då snarast möjligt in 200 kr på bankgiro 886-1981. Avgiften gäller för år 2012 och skall täcka redan uppkomna och kommande kostnader.

Obs! Glöm inte att uppge ditt namn vid inbetalningen, så att vi ser att pengarna kommer från just dig.

Du förbinder dig inte att koppla upp dig mot fibernätet genom att betala medlemsavgiften. Först genom att underteckna ”Anslutningsavtalet” förbinder du dig till att fullfölja uppkopplingen. ".

Känner du på dig att du glömt betala din medlemsavgift, vänligen gör det snarast möjligt. Känner du dig osäker på om du betalat, vänligen kontakta vår kassör Anita (0705-574279).

Alla har inte tillgång till internet och många som har tillgång till nätet är inte ute på det så ofta. Därför ber vi om din hjälp för att muntligen få ut denna påminnelse till alla i bygden. Tack på förhand!

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.